Going out (excuse the melodramatics)

Jag täcker över allt som är jag
Tar med mitt pick och pack - och drar.

No comments: