Annoyed.

I'm getting annoyed. I want to isolate myself. But that neeever works. People are crappy. And complicated. I don't want to have anything to do with them. Isolation is the key. Let me find it.

Now I'm going to watch "2½ Men" and continue with my plan.

2 comments:

esoterisk said...

Du kan inte förverkliga en sådan plan. Det här samhället kommer inte att låta dig. I annat fall måste man flytta till Norrland. Jag har försökt.

Anonymous said...

Jag vet att samhället inte låter mig. Och jag lyckas uppenbarligen inte så bra, när jag sitter på MSN och bloggar för hela internet som hur jag ska isolera mig. Jag känner ironin i mina ord, mähä.